Äänestysprosentti 2022: 32,32 %
Äänestysprosentti 2020: 32,74 %
Äänestysprosentti 2018: 33,26 %
Äänestysprosentti 2016: 31,61 %

Vuoteen 2011 saakka muiden ylioppilaskuntien edustajistovaalit olivat samana vuonna HYYn vaalien kanssa. Vuodesta 2012 lähtien HYYn vaalit ovat parillisina vuosina ja valtakunnallisesti vaalit ovat parittomina vuosina. Esitysteknisistä syistä johtuen nämä vuosiluvut on niputettu kuvaajassa yhteen: 2012 (HYY) / 2013 (valtakunnallinen).