Äänestysaktiivisuus

  • Äänestysprosentti: %
  • Ääniä annettu:
  • Äänioikeutettuja:
  • Kuvaajaan on merkitty tunnit, joiden aikana äänten määrä on kasvanut 1000:lla.
  • Tilasto luotu:

Äänestysaktiivisuus tiedekunnittain

Äänestysaktiivisuus opintojen aloitusvuoden mukaan