Äänestysprosentti 2018: 33,26 %
Äänestysprosentti 2016: 31,61 %

Vuoteen 2011 saakka muiden ylioppilaskuntien edustajistovaalit olivat samana vuonna HYYn vaalien kanssa. Vuodesta 2012 lähtien HYYn vaalit ovat parillisina vuosina ja valtakunnallisesti vaalit ovat parittomina vuosina. Esitysteknisistä syistä johtuen nämä vuosiluvut on niputettu kuvaajassa yhteen: 2012 (HYY) / 2013 (valtakunnallinen).

Yliopiston hallintovaalit siirtyivät uuden yliopistolain myötä ylioppilaskuntien järjestettäviksi. HYY muutti edustajistovaaliensa rytmiä, jotta hallintovaalit ja edustajistovaalit eivät osuisi järjestettäväksi samana vuonna.